Slovník pojmov

Administratívny kontakt

Administratívny kontakt môže meniť všetky údaje k doméne, okrem jej vlastníka. Môžete teda upravovať sady DNS serverov, máte právo meniť registrátora domény a upravovať údaje administratívneho kontaktu. Administratívny kontakt si nastavíte pri registrácii domény alebo ho môžete následne upraviť v správe domény.

Alias

Doménový alias je druhý názov servera, ktorý nemá vlastný webový priestor, ale keď ho zadáte do vyhľadávača, dostanete sa na webovú stránku, ku ktorej alias patrí. Doménu pre alias musíte mať taktiež zaregistrovanú, príkladom pre alias pre web wy.sk je napr. webglobe.sk.

E-mailový alias je druhý názov schránky, ktorej pošta dochádza do pôvodnej schránky. Hodí sa vám, keď napríklad organizujete kurzy a chcete mať pre nich osobitnú adresu. Napríklad kurzy@mojaskola.sk, zatiaľ čo ostatná pošta vám chodí do info@mojaskola.sk.

Anonymné okno

Režim internetového prehliadača, vďaka ktorému si môžete prezerať webové stránky a sťahovať súbory bez toho, aby sa záznam o týchto aktivitách uložil do histórie prehliadača. Po zatvorení anonymného okna dôjde k vymazaniu všetkých súborov cookies a dát vo formulároch. Vďaka tomu nemôžu ďalší užívatelia vášho počítača sledovať vašu aktivitu na internete. Pozor, anonymný režim nie je anonymný z pohľadu prehliadaných webov - tie vašu návštevu zaznamenajú.

Antispam

Program, ktorý filtruje nevyžiadanú poštu vo vašom e-maile a chráni vás proti e-mailovým vírusom v prílohách správ.

Antivírus

Antivírus je softvér, ktorý rozpoznáva a odstraňuje počítačové vírusy a iný škodlivý softvér (malware) z vášho počítača a využíva k tomu dvojicu techník. Prvou technikou je prezeranie súborov na miestnom disku s cieľom nájsť reťazec, ktorý zodpovedá definícii niektorého počítačového vírusu uvedeného v databáze. Druhou technikou je skenovanie podozrivých aktivit počítačových programov za účelom ich detekcie . Táto technika zahŕňa analýzu zachytávaných dát, sledovanie aktivít na jednotlivých portoch či iné techniky.

AUTH-ID Heslo pre transfer

Heslo potrebné pre prevod vašej domény k inému registrátorovi. Ak sa rozhodnete od nás z akéhokoľvek dôvodu odísť, pošleme vám Auth-ID na e-mail. U nového registrátora pridáte do jeho systému svoju doménu a vložíte do formulára zaslaný Auth-ID. Pre získanie Auth-ID kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Blacklist

Takzvaná čierna listina je zoznam určitých adries (napr. serverov), z ktorých je z nejakého dôvodu blokované prijímanie dát. Napríklad e-mailoví klienti (programy) na blacklist zaraďujú servery, z ktorých sa rozosiela nevyžiadaná pošta (spam). Čiernu listinu vytvára e-mailová aplikácia automaticky, podľa vopred naprogramovaných pokynov.

Browser

Čiže webový prehliadač je počítačový softvér, ktorý slúži na prehliadanie obsahu na internete. Medzi prehliadača patrí napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Safari.

ccTLD Country code Top Level Domain

Národná doména najvyššieho stupňa čiže prvej úrovne. Združuje domény jednej krajiny, zvrchovaného štátu alebo závislého územia. Názov ccTLD je dvojpísmenový, často zodpovedá kódu krajiny, vo webovej adrese sú to posledné dve písmená za bodkou (napr. .SK,. CZ, .AT).

Centrálny register

Databáza doménových mien s informáciami o ich držiteľoch a ďalších osobách. V centrálnom registri domén môžete tieto informácie hľadať obdobne ako v telefónnom zozname. Databázu spravuje združenie alebo organizácia podľa TLD (doména najvyššej úrovne). Napr. databázu pre národnú doménu .sk vedie spoločnosť SK-NIC, pre doménu .eu je centrálnym registrom EURid.

Cloud

Cloud znamená jeden alebo viac vzdialených serverov, ktoré cez internet ponúkajú určité softvérové služby či aplikácie - napríklad balík kancelárskych programov (Microsoft 365) alebo úložisko (OneDrive). Dané aplikácie (či hardware) si tak nemusíte kupovať, jednoducho si ich v potrebnom rozsahu prenajmete. Niektoré cloudové aplikácie sú v obmedzenom rozsahu aj zadarmo (napríklad G Suite).

CMS Content Management System

Čiže systém pre správu obsahu (tiež redakčný systém) je aplikácia, ktorá vám umožní ľahko tvoriť a publikovať rôzne formy obsahu - napríklad články alebo videá - na vašom webe. CMS je možné nainštalovať na server a využívať ho pre správu obsahu na vašej doméne. Ovládanie CMS je jednoduché a zvládne ho aj začiatočník. Medzi obľúbené redakčné systémy patrí napríklad WordPress alebo Joomla.

CNAME

CNAME (canonical name record) je záznam v zóne domény, ktorý značí, že daný názov je aliasom inej domény a smeruje na rovnaký server. Typicky sa používa pre servery známych služieb ako napríklad záznam "www". Takže adresa www.domena.sk smeruje na rovnaký server ako adresa domena.sk. Aby sme pri zmene cieľového servera domena.sk nemuseli prepisovať aj záznam pre www.domena.sk, nastavíme pre "www" CNAME záznam smerujúce na domena.sk.

Cookies

Ide o krátky textový súbor, ktorý sa pri návšteve určitej webovej stránky uloží prostredníctvom internetového prehliadača do vášho počítača. Cookies vytvára server, na ktorom je daný web umiestnený. Do cookies ukladá server informácie o vašej návšteve - vďaka tomu si tak stránka pamätá napríklad vaše prihlasovacie údaje, a tak sa nemusíte pri každej návšteve znovu prihlasovať. Ukladanie cookies zamedzíte napríklad používaním anonymného režimu.

Copywriting

Inými slovami, písanie reklamných a marketingových textov (nielen) pre webové stránky. Dobrý text (copy) dokáže podporiť predaj vašich produktov alebo služieb a šíriť povedomie o vašej značke. Preto sa hodí základy copywritingu ovládať. V copywritingu sa vedľa štylistiky prelínajú princípy online marketingu, psychológie predaja a základov SEO a UX dizajnu.

Cron

Cron je plánovací nástroj, ktorý v operačných systémoch na báze Unixu automatizovane spúšťa príkazy, respektíve procesy (ako skript, program a podobne). Slúži ako plánovač pravidelne sa opakujúcich procesov (napríklad zálohovanie počas noci).

Databáza

Systém súborov s pevnou štruktúrou záznamov navrhnutý pre ukladanie dát. Databáza vám umožňuje pýtať sa na dáta, meniť ich, mazať a vyberať ich rýchlo a v požadovanom formáte. Medzi databázy patrí napríklad MySQL, PostgreSQL, MS SQL či MariaDB.

Datacentrum

Datacentrá slúžia pre bezpečné ukladanie dát na serveroch. Štandardne sú vybavené klimatizáciou, záložnými zdrojmi energie, protipožiarne technikou a zabezpečením proti prístupu nepovolaných osôb. Servery sú umiestnené v takzvanom racku, ktorých môže byť aj viac, a disponujú vysokorýchlostným pripojením k internetu.

Dedikovaný server

Ide o fyzický server vo vzdialenom datacentre, ktorý prevádzkovateľ hostingu prenajíma výhradne jednému zákazníkovi (v prípade virtuálnych serverov zdieľa jedno zariadenie viac klientov). Dedikovaný server využijete v prípade, keď pre svoj projekt (napríklad webovú aplikáciu) potrebujete veľkú výpočtovú silu, máte vysoké nároky na zabezpečenie a potrebujete výkon servera často škálovať.

Delegované doménové meno

Registrované doménové meno, o ktorom SK-NIC vedie záznam na primárnom mennom serveri (tzv. Zóne SK). Registrované doménové meno nemusí byť delegované. Zrušenie delegácia nemá vplyv na registráciu doménového mena.

Deň exspirácie

Týmto dňom končí platnosť vašej domény, tak ako ju máte predplatenú. Jedná sa o deň, ktorý nasleduje za posledným dňom jej platnosti. Pokiaľ chcete doménu naďalej používať, je nutné ju do tohto dátumu predĺžiť. Ak tento dátum náhodou prešvihnete, vaša doména je ešte ďalších 30 dní v tzv. ochrannej lehote, kedy je možné ju predĺžiť. Jednoduchšie však je predĺženie pred dňom exspirácie. Na tento dátum vás včas upozorníme.

Deň registsrácie

Deň, v ktorom dôjde k zaregistrovaniu vášho doménového mena (webovej stránky) v centrálnom registri (združenie SK-NIC v prípade národnej domény .SK).

DNS Domain Name System

DNS je hierarchický systém doménových mien realizovaný DNS servermi a protokolom rovnakého mena, s ktorým si vymieňajú informácie. Jeho hlavnou úlohou sú prevody doménových mien a IP adries uzlov siete. Jednoducho povedané, my ľudia rozumieme slovám a počítače zase číslam. Keď zadáte vašu doménu, internet potrebuje vedieť číslo. DNS preto prevádza doménové meno (webovú stránku) na IP adresu (jedinečné číslo pre sieťové rozhranie v počítačovej sietí) a naopak. DNS slúžia tiež pre elektronickú poštu a IP telefónu.

DNSSEC Domain Name System Security Extensions

Systém doménových mien (DNS), posilnený o bezpečnostný prvok. DNSSEC vám poskytuje istotu, že informácie získané systémom DNS boli poskytnuté správnym zdrojom a sú úplné a neporušené. DNSSEC zabezpečuje dôveryhodnosť údajov získaných z DNS.

Keď napríklad nakupujete v e-shope, zadávate číslo svojej platobnej karty a nechcete, aby údaje padli do rúk niekomu nepovolanému. Aj v tomto prípade vám poskytuje ochranu DNSSEC.

DNS server nameserver, menný server

Server, ktorý "prekladá" IP adresu na doménové meno. Obsahuje všetky verejné IP adresy a ich priradené doménové mená. Jednoducho povedané, my ľudia rozumieme slovám a počítače zase číslam. Keď zadáte napr. Vašu doménu, internet potrebuje vedieť číslo. DNS preto prevádza doménové meno na IP adresu (jedinečné číslo pre sieťové rozhranie v počítačovej sietí) a naopak. Pre domény .SK sú menné servery súčasťou celej sady menných serverov.

DNS záznam

Záznam, ktorý ukazuje, kam bude smerovať doména (webová adresa). DNS záznam tiež nastavuje, kam dorazia e-maily poslané na doménu. Existuje niekoľko rôznych typov záznamov. Základný DNS záznam typu A smeruje na IP adresu. Záznam typu CNAME smeruje na doménové meno. Na názov e-mailového servera potom smeruje záznam typu MX.

Doména

Doménové meno (internetová doména) je doména druhého stupňa (SLD, Second Level Domain), teda názov pred TLD (napr. .SK). Jedinečný názov tvorí kombinácia povolených znakov s maximálnou dĺžkou. Pravidlá, ako má doménové meno vyzerať, určujú jednotliví správcovia TLD (u nás napr. SK-NIC). Doména je teda vaše unikátna adresa, pod ktorou budete vystupovať na internete (napr. Jozefnejaky.sk).

Doménový alias

Alias je doména bez vlastného webového priestoru smerujúca na web, ku ktorému je tento alias zriadený a nastavený. Využijete ho napríklad vtedy, keď potrebujete, aby na vašu webovú stránku odkazovalo viac domén. Keď chcete zabrániť preklepom, kedy užívateľ zadá jo s efnejaky.sk miesto jozefnejaky.sk, odporúčame vám zaregistrovať aj doménu josefnejaky.sk a nasmerovať ju na jozefnejaky.sk. Ak chcete využívať doménový alias, tiež si ho u nás zaregistrujte. Niekedy sa miesto pojmu doménový alias používa aj pojem forwarding domény (presmerovanie domény na iný server).

Držitel, vlastník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má pre seba registrované doménové meno. Počas tejto registrácia je oprávnená ho užívať a nakladať s ním. Ak ste si u nás doménu zaplatili, ste držiteľom vy. Pokiaľ nie je v zázname o držiteľovi vyplnený názov spoločnosti alebo organizácie, považuje sa za držiteľa osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu doménového mena. V opačnom prípade je teda za držiteľa domény považovaná spoločnosť alebo organizácia.

E-mail na vlastnej doméne

Služba, vďaka ktorej získate unikátnu e-mailovú adresu. E-mail je súčasťou webového hostingu (prenájmu priestoru pre webové stránky na cudzom serveri) alebo sa poskytuje samostatne. Používanie vlastného doménového mena v e-mailovej adrese (to, čo je za zavináčom) vám pomáha budovať a posilňovať vašu značku. S každou správou si vás zákazníci a klienti lepšie zapamätajú. Pre svojich kolegov či zamestnancov ľahko vytvoríte e-mailové adresy a nemusíte riešiť dostupnosť voľných e-mailových adries. E-mail na vlastnej doméne pôsobí profesionálne a je aj oveľa bezpečnejší ako e-mail u bezplatných poskytovateľov e-mailov.

Exspirácia domény

Posledný deň platnosti registrácie, kedy doména zvyčajne prechádza do stavu ochrannej lehoty (pri .SK doménach je to 39 dní). Po uplynutí ochrannej lehoty je doména uvoľnená k ďalšej registrácii a ak bola vaša, môžete o ňu prísť.

EURID The European Registry of Internet Domain Names

Združenie zvolené Európskou komisiou pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .EU. EURid sídli v Bruseli a riadi sa podmienkami, ktoré stanovuje nariadenie Európskej komisie.

Fakturačný kontakt

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej fakturujeme objednané služby. Táto osoba nemusí byť nutne zhodná s držiteľom domény.

Firewall

Firewall je špeciálna hardvérové zariadenie alebo softvér, ktorý chráni počítač, server alebo celú počítačovú sieť proti neoprávneným pokusom o prienik z internetu alebo nevyžiadaným prístupom z iných sietí.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) slúži na prenos súborov medzi počítačmi, na ktorých môžu bežať rozdielne operačné systémy. Používa sa napríklad pri práci s dátami na vzdialenom úložisku alebo pri nahrávaní dát na hosting. Je súčasťou webových prehliadačov alebo špecializovaných programov.

FTPS

Ako FTPS, FTP / SSL alebo FTP sa SSL / TLS označujú rôzne rozšírenia FTP protokolu, ktorá sa starajú o bezpečnú a šifrovanú komunikáciu - na rozdiel od klasického FTP.

Generická doména gTLD (generic TLD)

Všeobecná doména nespojená s konkrétnym štátom (napríklad .ORG pre neziskové organizácie, .COM, .info alebo .NET). Výnimkou sú generické domény najvyššej úrovne .MIL a .gov, ktoré sú z historických dôvodov vyhradené pre vojenské, respektíve vládne počítačové siete v USA.

G Suite

Sada kancelárskych webových aplikácií vyvinutých spoločnosťou Google. G Suite využijete napríklad pre tvorbu a správu textových dokumentov, tabuliek a prezentácií (Google Docs, Sheets and Slides), organizáciu času (Google Calendar), prevádzkovanie e-mailovej schránky (Gmail) alebo ako dátové úložisko (Google Drive). G Suite je prevádzkovaný ako cloudová aplikácia a v základnej verzii je zadarmo.

Google Analytics

Ide o nástroj spoločnosti Google, ktorý vám umožní analyzovať správanie návštevníkov na vašom webe a vytvárať štatistiky napríklad o počte návštev, konverznom pomere alebo okamžitom opustení stránky. V základnej verzii je Google Analytics zadarmo - k získaniu štatistík je potreba založiť si účet (môžete využiť svoju Gmailovú adresu) a vložiť na web tzv. merací kód.

Hosting

Hosting (ktorý delíme na webhosting a mailhosting) je prenájom priestoru na internete, kam nahráte svoje webové stránky, alebo kde prevádzkujete e-mailovú schránku na vašej doméne.

HTTP

Internetový protokol (Hypertext Transfer Protocol), ktorý slúži okrem iného pre komunikáciu webového prehliadača s webovým serverom. Skratku http nájdete pred webovou adresou v príkazovom riadku prehliadača. Oproti protokolu HTTPS je táto komunikácia nešifrovaná a teda menej bezpečná. Pre zabezpečenú výmenu dát na vašich webových stránkach preto odporúčame zaobstarať si SSL certifikát, vďaka ktorému bude váš web komunikovať cez HTTPS.

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

Protokol umožňujúci zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti. Využíva sa predovšetkým pre komunikáciu webového prehliadača s webovým serverom. Zaisťuje autentifikáciu a dôveryhodnosť prenášaných dát a ich integritu. Sú to tie písmená, ktoré nájdete pred webovou adresou v príkazovom riadku prehliadača, napr. Https://www.domena.sk/. Oproti protokolu HTTP, kde komunikácia informácií prebieha otvorene a ktokoľvek si ich môže prečítať, sa HTTPS komunikácia deje šifrovane. Poskytované informácie sú teda v bezpečí, pretože si ich môže prečítať len odosielateľ a prijímateľ.

Hoax

Ako hoax sa označujú klamlivé správy, ktoré na prvý pohľad pôsobia seriózne. Cieľom hoaxu môže byť poškodenie dobrého mena jednotlivca, spoločnosti alebo napríklad politickej strany. Časté sú aj prosby o finančnú pomoc. Hoax sa k vám môže dostať e-mailom alebo cez sociálne siete (Facebook, Twitter). Spoznáte ho mimo iného aj podľa žiadosti o hromadné rozoslanie.

IMAP

IMAP je internetový protokol, ktorý slúži pre vzdialený prístup k e-mailovej schránke prostredníctvom e-mailového klienta. IMAP, oproti jednoduchšej alternatíve protokolu POP3, ponúka pokročilejšie možnosti správy e-mailových správ v schránke, ako napr. prácu so zložkami a prácu priamo na serveri. Vďaka protokolu IMAP môžete využívať vašu schránku na viacerých zariadeniach bez toho, aby ste videli rozdielne informácie.

IDN

IDN (Internationalized Domain Names) sú doménové mená, ktoré môžu obsahovať znaky národných abecied, v prípade slovenčiny teda písmená s háčikmi a čiarkami. Doménové meno s diakritikou môžete mať, keď si zaobstaráte napríklad doménu s koncovkou .EU.

IoT Internet of Things

Skratka pre "internet vecí". Ako IoT sa označuje sieť spájajúcu elektronické zariadenia, vybavená čipom a sieťovým pripojením (napríklad spotrebiče, autá, priemyselné zariadenia alebo senzory), medzi sebou a s "klasickým" internetom. Vďaka IoT môžete napríklad ovládať chladničku smartphonom alebo sa napojiť na kamerový systém vo svojej firme.

IP adresa Internet Protocol address

Unikátne číslo, ktoré slúži k jednoznačnému rozlíšenie sieťových rozhraní pripojených k počítačovej sieti. Pomocou IP (internetového protokolu) spolu komunikujú všetky zariadenia na internete. Podľa tohto čísla spoznajú ostatné zariadenia, že sa jedná práve o váš počítač.

IPv4

Štvrtá verzia IP (internetového protokolu), ktorá vznikla preto, že pôvodné IP adresy prestali stačiť a boli potrebné nové číselné kombinácie.

IPv6

Ďalšia verzia internetového protokolu, vyvinutá na prelome tisícročí, aby poskytla ešte širšie možnosti pre vytváranie nových IP adries.

JOOMLA!

JOOMLA! [džumla] je redakčný systém pre webové stránky (anglicky content management system, CMS), ktorý vám umožňuje publikovať na internete a intranete. Jedná sa o open source systém, to znamená, že je dostupný bezplatne. Joomla! podporuje zobrazovanie noviniek, blogy, diskusné fóra, hlasovanie, kalendár, vyhľadávanie v rámci webového servera, lokalizácia, caching, indexáciu stránok, RSS, tlačiteľné verzie stránok a viacjazyčné verzie.

Kontakt

Záznam o konkrétnej osobe (fyzickej alebo právnickej) vedený v centrálnom registri. Kontakt môže mať úlohu administratívnu, technickú alebo môže ísť o držiteľa domény.

LAN

Lokálna počítačová sieť (anglicky Local Area Network, LAN) ktorá pokrýva malé územie (napríklad domácnosť alebo menšie firmu). Medzi najbežnejšie technológie dnešných LAN sietí patrí Ethernet a Wi-Fi. LAN umožňuje využívať spoločné tlačiarne, zdieľať pripojenie k internetu a ďalšie služby (napríklad e-mail alebo Peer-to-peer siete).

Linux

Linux predstavuje jadro (kernel) niekoľkých operačných systémov. Jedná sa o open source softvér, takže na rozdiel od operačných systémov ako Microsoft Windows či Mac OS je jeho zdrojový kód kompletne a voľne k dispozícii. Jedinou podmienkou pre jeho využívanie je, že ten, kto ho používa, upravuje a ďalej distribuuje, musí zároveň poskytnúť zdrojové kódy. Medzi najznámejšie distribútorov Linuxu sa radí SUSE, Ubuntu, Debian alebo Fedora.

MojeID

Služba, ktorá umožňuje zriadiť a spravovať elektronickú identitu používateľa. Vďaka nej si nemusíte pamätať prihlasovacie mená a heslá pre rôzne služby (napr. E-shopy, online médiá, knižnice, obecné portály a pod.). Využívate tak jednu identitu a jedny prihlasovacie údaje pre všetky weby, ktoré túto službu podporujú. Služba moje ID je určená len pre prihlasovanie, nedochádza k žiadnemu prepájanie medzi jednotlivými službami. Službu prevádzkuje združenie CZ.NIC.

Malware

Škodlivý softvér (z anglického "Malicious softvér") je program určený na vniknutie do počítačového systému alebo k jeho poškodeniu. Pod označenie malware radíme napríklad počítačové vírusy, trójske kone a vydieračské softvéry (ransomware).

Meta description (metapopis)

Metapopiskom sa rozumie HTML kód, ktorý informuje o obsahu konkrétnej webovej stránky. Vo výsledkoch vyhľadávania sa metadescription zobrazuje pod odkazom na danú stránku. Užívateľa môžete prostredníctvom metapopisku informovať o tom, čo na stránke nájde, a nalákať ho k prekliknutiu. Metapopisok by nemal prekročiť dĺžku 160 znakov - v opačnom prípade ho prehliadač skráti a záver vášho oznámenia sa k užívateľovi nedostane.

Mikrocopy

Krátke oznámenie, ktorá používateľovi pomáhajú s orientáciou v klasickej, webovej či mobilnej aplikácii, znižujú jeho obavy (napríklad z nákupu) a vedú ho k určitej akcii (vyplnenie formuláru, objednanie služby, nastavenie parametrov produktu ...). Ako mikrocopy sa označujú napríklad nápisy na tlačidlách, chybové oznámenie alebo menovky formulárových políčok.

MySQL

MySQL je aplikácia pre prácu so záznamami vo webovej databáze. MySQL umožňuje uložiť informácie (obrázky, texty, videá a ďalšie) spojené s hosťovanými stránkami. Pri návšteve používateľa na webe internetový prehliadač potrebné záznamy z databázy stiahne a zobrazí práve pomocou MySQL. Vloženie nových informácií (napríklad fotografie) na web (alebo úpravy či prehľadávanie existujúcich dát) prebieha vždy cez databázovú aplikáciu.

MS SQL Server

MS SQL Server je databázové úložisko, v ktorom sú uložené informácie (obrázky, texty, videá a ďalšie) potrebné pre prevádzku a správne zobrazenie vašich webových stránok. Spojenie medzi MS SQL Serverom (databáz) a internetovým prehliadačom zaisťuje mimo iného aplikácia MySQL.

MX záznam mail exchange record

Tento záznam oznamuje adresu a prioritu servera pre príjem elektronickej pošty pre danú doménu. MX záznam slúži k nasmerovaniu e-mailov na konkrétny e-mailový server.

NSSET sada nameserverov

Súbor záznamov obsahujúci najmenej dva menné servery (nameservery) a najmenej jeden technický kontakt. NSSET je určený výhradne pre .SK domény.

MICROSOFT 365

Microsoft 365 je produkt spoločnosti Microsoft, ktorý obsahuje najnovšie verzie aplikácií Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, Skype a ďalšie).
Na rozdiel od klasického Microsoft kancelárskeho balíka si túto službu nekúpite jednorázovo na neobmedzenú dobu, ale predplatíte na určité obdobie (mesiac, rok a pod.) A pre určitý počet používateľov. Vďaka internetovému úložisku OneDrive (min. 1 TB) máte prístup k svojim dokumentom a súborom odkiaľkoľvek.

Operačný Systém

Základná programová výbava počítača, ktorá vám umožňuje ovládať počítač, vytvára stabilné rozhranie pre procesy, ktoré v ňom prebiehajú (API) a prideľuje im systémové zdroje. K najznámejším operačným systémom patrí Microsoft Windows, Linux a Mac OS.

Phishing

Zákerná technika, ktorou sa podvodníci snažia získať vaše citlivé údaje (prihlasovacie údaje, heslá, čísla kreditných kariet, rodné čísla a pod.) A tie následne zneužiť k svojmu obohateniu. Phishing má množstvo podôb. Časté je zasielanie odkazov na falošné prihlasovacie formuláre (podobajú sa formulárom bánk, poisťovní a ďalších inštitúcií). Podvodníci sa citlivé údaje snažia od používateľov získať vydávaním sa za ich priateľov (napríklad na sociálnych sieťach). Účinne sa proti phishingu môžete brániť tým, že nikdy nikomu neoznámite citlivé údaje a nepošlete svoje heslá.

PHP

Programovací jazyk, ktorý beží priamo na webovom serveri a podľa určitej akcie používateľa na webe (napríklad prihlásenie sa na Facebook) vytvára výsledný obsah stránky (napríklad stena s personalizovanými príspevky). PHP sa využíva na dynamických stránkach - obsah týchto webov sa mení podľa správania používateľa. Popri sociálnych sietiach využívajú jazyk PHP napríklad e-shopy alebo vyhľadávača.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov

Dokument vydaný spoločnosťou SK-NIC. Stanovuje pravidlá pre alternatívne riešenie sporov vzniknutých medzi držiteľom doménového mena zaradeného v elektronickej databáze doménových mien v národnej doméne ccTLD .sk a treťou osobou, ktorá napadá doménové meno alebo jeho registráciu. Pravidlá ARS umožňujú mimosúdne riešenie doménových sporov.

Pravidlá registrácie

Verejne dostupný dokument, ktorý má každý centrálny register pre správu príslušnej TLD. Definuje podmienky, práva a povinnosti pre registrácia doménových mien alebo žiadostiach o tieto registrácie.

Presmerovanie domény

Presmerovanie domény znamená presmerovanie vašej webovej stránky alebo e-mailu. Znamená to, že používateľ bude po zadaní adresy vášho webu presmerovaný na iné webové stránky, ktoré ste určili. Ak napíše na e-mail čokoľvek @ jozefnejaky, správa bude presmerovaná do jednej konkrétnej schránky (napríklad recepcia@jozefnejaky.sk). Služba je dostupná len pri doménach, ktoré ste si u nás zaregistrovali.

Prevod domény (transfer)

Prevod domény od jednoho registrátora k inému. Potrebujete k nemu heslo pre transfer (Auth-ID). Bez neho nie je prevod možný. Každá doménová koncovka má pre převod jiné podmienky. Napríklad pri .SK doménach stačí, keď s touto požiadavkou budete kontaktovať našu zákaznícku podporu a my zariadime zaslanie Auth-ID na e-mail držiteľa domény. Potom nám Auth-ID prepošlete a my prevod dokončíme.

Plugin

Rozšírenie programu o určité funkcie. Plugin (tiež zásuvný modul) nefunguje sám o sebe, ale ako doplnok konkrétneho programu, napríklad redakčného systému WordPress. Plugin pre WP rozšíri možnosti vašich webových stránok o užitočné funkcie, napríklad registráciu používateľov, formuláre s vlastným dizajnom alebo možnosť vytvárať galérie obrázkov. Príkladom pluginu pre webové prehliadače je Adobe Flash Player, ktorý im umožňuje spúšťať a prehrávať zložité animácie či videa.

POP3

Internetový protokol, ktorý sa používa pre sťahovanie e-mailových správ z poštového servera. Má jednu nevýhodu, a to tú, že vám do e-mailového klienta na konkrétnom zariadení (napríklad Microsoft Outlook) stiahne všetky e-mailové správy, ktoré sa na serveri nachádzajú, vrátane spamu, pričom ich vymaže zo servera. Je preto výhodnejšie používať protokol IMAP, pri ktorom dané správy na serveri zostávajú nezávysle na počte zariadení, ktorými k e-mailovej schránke pristupujete.

Poštový klient

Program, ktorý zaisťuje odosielanie e-mailových správ a vyberanie schránok, napríklad Microsoft Outlook alebo Mozilla Thunderbird. Súčasťou poštového klienta býva adresár, vďaka ktorému si môžete udržať prehľad vo svojich kontaktoch a triediť ich do zoznamov.

Poštový server

Osobitný počítačový program, ktorý doručí elektronickú poštu z jednej schránky do druhej. Pri vyhľadávaní vzdialeného servera, ktorému má odovzdať správu, musí nadviazať spojenie so systémom DNS. Od servera DNS si vyžiada takzvaný MX záznam pre cieľovú doménu, ktorý obsahuje IP adresu počítača zodpovedného za doručenie pošty v tejto doméne.

PPC reklama

Z anglického pay per click ("platba za kliknutie"). Ide o formu reklamy vo vyhľadávačoch (Google, Zoznam) a tovarových porovnávačoch, ktorá sa používateľovi zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania po zadaní určitého kľúčového slova. Ako inzerent neplatíte za zobrazenie reklamy, ale za prekliknutí užívateľa na svoj web. Výhodou PPC je presné cielenie na potenciálnych zákazníkov a teda aj relatívne vysoká miera konverzie.

Prestashop

Program na vytváranie e-shopov. Jedná sa o open-source riešenie (je teda voľne a zadarmo k dispozícii) na báze skriptovacej technológie PHP a databázy MySQL. V súčasnosti využíva Prestashop okolo 250 tisíc e-shopov po celom svete.

PTR

Špeciálny typ záznamu zvaný reverzný záznam, ktorý zaisťuje preklad z IP adresy na doménové meno. Jeho funkcia je teda presne opačná k A záznamu. Používa sa predovšetkým pre dvojitú autorizáciu poštového servera. Správca servera s jeho pomocou dokazuje, že má zabezpečené smerovanie v oboch smeroch a nejedná sa o napadnutý e-mailový server, ktorý spamuje.

RAID

Technológia RAID slúži na uchovávanie dát na serveroch. Jedná sa o diskové pole (anglicky Redundant Array of Independent Disks), ktoré za pomoci radičov zabezpečuje koordinovanú prácu dvoch alebo viacerých diskových jednotiek. Tým sa zvyšuje výkon servera a jeho odolnosť voči chybám alebo strate dát.

RDP Remote Desktop Protocol

RDP je protokol, ktorý vám (prostredníctvom klientskeho softvéru, napríklad Vzdialená plocha) umožní pripojiť sa na diaľku na cudzí počítač alebo server. Na pripojenie je potrebné mať nainštalovaný klientsky softvér aj na prezeranom zariadení.

Registrátor

Spoločnosť, ktorá spravuje registrácia internetových domén. Registrátor má prístup k centrálnemu registru domén a oprávnenie zadávať mu požiadavky na zmeny záznamov. Akúkoľvek zmenu údajov spojených s vašou doménou môžete vykonať len prostredníctvom registrátora, napríklad spoločnosti Webglobe - Yegon.

Router

Zariadenie (slovensky smerovač), ktoré spája dve siete a prenáša medzi nimi dáta. Router sa líši od switchu, ktorý spája počítače v miestnej sieti. Rozdiel medzi fungovaním routerov a switchov ľahšie pochopíte, keď si predstavíte switche ako cesty spájajúcej mestá v jednom štáte a routre ako hraničné priechody medzi krajinami.

Registrácia domény

Proces získania vlastnej webovej adresy. Pred registráciou vám odporúčame premyslieť si názov domény tak, aby bol ľahko zapamätateľný v súvislosti s vašou firmou alebo menom. Doménu vám môže zaregistrovať len niektorý z akreditovaných registrátorov (napr. WY). Či už ste fyzická alebo právnická osoba, registrácia vyžaduje poskytnutie jednoznačného identifikačného údaju (celé meno držiteľa, adresa, e-mail, telefónne číslo a ďalšie informácie podľa pravidiel príslušného TLD) a súhlas s Pravidlami registrácie.

Sada kľúčov

Súbor záznamov (tzv. Keyset), ktorý obsahuje najmenej jeden DNS kľúč a najmenej jeden technický kontakt. DNS kľúč je určený na zabezpečenej delegácii doménového mena pomocou technológie DNSSEC.

SEO Search Engine Optimization

Pojmom SEO ("optimalizácia pre vyhľadanie") sa rozumie súbor metód, ktoré pomôžu vášmu webu zlepšiť pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania (na Googli, Zozname a v iných vyhľadávačoch) a tým zvýšiť jeho návštevnosť.

SERP Search Engine Result Page

Ide o stránku s výsledkami vyhľadávania, ktorá sa vám zobrazí po zadaní určitého dotazu do internetového vyhľadávača. Okrem prirodzených výsledkov (ktoré odrážajú kvalitu danej stránky z pohľadu vyhľadávača) sa v SERPe často zobrazujú taktiež PPC reklamy (sponzorované odkazy).

Server

Počítač alebo program bežiaci na počítači, ktorý zaisťuje rôzne služby pre ostatné počítače pripojené do siete. Napríklad zálohovací server slúži pre ukladanie obsahu diskov iných počítačov pre prípad havárie, MS SQL Server je určený pre prevádzkovanie databázy.

Serverhosting

Umiestnenie vlastného alebo prenajatého (dedikovaného) servera do špeciálnych priestorov, takzvanej serverovne. Odtiaľ je server pripojený na internet a na ňom sú uložené napríklad webové prezentácie, ktoré "visia" na internete.

SMTP

Protokol (anglicky Simple Mail Transfer Protocol), ktorý slúži na odosielanie e-mailových správ z jedného servera na druhý. SMTP patrí k najstarším aplikáciám, jeho pôvodná forma RFC 821 vznikla už v roku 1982.

SOA záznam (Start of Authority Record)

SOA záznam je súbor informácií, ktoré zahajujú zónový súbor každej domény. SOA záznam je dôležitý pre správne fungovanie hosťovaného webového servera a zmenu DNS záznamov.

Spam

Otravná a nevyžiadaná správa, ktorá vám príde e-mailom, ak nemáte nainštalovaný antispam. Pôvodne sa formou spamu šírila len reklama e-mailom, postupom času ale spamovaniu preniklo aj do ďalších spôsobov komunikácie na internete, napríklad do diskusných fór.

Správca domény platca

Ten, kto má účet na DOMENA.sk a má tak prístup k administrácii domény. Správca domény nemusí byť nutne zhodný s držiteľom domény.

Správca hesiel

Ide o šifrovaný program (spravidla webovú aplikáciu), ktorý vám umožní vytvoriť pre každú stránku s prihlásením (e-mailová schránka, sociálne siete, internetové bankovníctvo) jedinečné heslo a uložiť ho. Tieto heslá potom aplikácia na jednotlivých stránkach vypĺňa automaticky, pričom pre prihlásenie do programu vám stačí zapamätať si jediné (správcovské) heslo. Medzi obľúbených správcov hesiel patrí napr. KeePass, LastPass alebo Sticky Password.

SSH

SSH čiže Secure Shell je protokol, ktorý umožňuje bezpečnú komunikáciu medzi dvoma počítačmi pomocou šifrovaného prenosu dát. V počítačovej terminológii sa skratka SSH používa ako názov protokolu aj ako názov programu, ktorý sprostredkováva dané spojenie. SSH je dnes najčastejšie používaný pre vzdialenú správu serverov.

SSL certifikát Secure Sockets Layer

Sada kľúčov s podpisom certifikačnej autority, ktorá zaisťuje zabezpečenú a šifrovanú komunikáciu medzi servermi s webovou prezentáciou a internetovým prehliadačom pomocou protokolu HTTPS. Máte tak istotu, že komunikujete s tým, s kým naozaj chcete a vysielané informácie nikto "neodpočúva". SSL certifikát obsahuje šifrovací kľúč, ktorým sú dáta bezpečne chránené proti zneužitiu počas prenosu po internete. Je ideálny napr. pre e-shopy a ďalšie stránky, ktoré získavajú od zákazníkov osobné údaje.

Subregistrátor

Partner oficiálneho registrátora, ktorý má prístup k jeho registračnému systému, napr. váš zamestnanec alebo hostingová spoločnosť. Ak využívate služby subregistrátora a chcete vykonať nejaké zmeny (predĺženie domény, aktualizácie údajov), majte na pamäti, že on o vykonanie zmeny musí požiadať registrátora, pretože sám priamy prístup do registra nemá. Iba (akreditovaný) registrátor môže vykonávať zmeny priamo v registri.

Technický kontakt

Osoba, ktorá môže pri sade nameserverov vykonávať zmenu, pridanie alebo odstránenie nameservera z NSSETu, zmenu, pridanie alebo odobratie technického kontaktu NSSETu a zmenu sady nameserverov pri doménovom mene, ktoré má priradený príslušný NSSET.

TLD Top Level Domain

Doména najvyššej úrovne, ktorá sa nachádza na najvyššom stupni doménového stromu. TLD je uvedená na konci doménového mena (napr. slovenská doména .SK). Domény najvyššej úrovne sú pevne stanovené internetovou štandardizačnou organizáciou IANA. Národná TLD združujú domény jedného štátu (napr. .SK pre Slovenko). Generické TLD sú všeobecné domény (napr. .ORG pre neziskové organizácie). Infraštruktúrne TLD slúžia pre vnútorné potreby internetu (existuje iba .ARPA). Geografické TLD sú domény z jedného mesta, z jednej provincie, v jednom jazyku (napr. .LONDON).

Transfer, prevod

Prevod domény od jedného registrátora k inému. Potrebujete k nemu heslo pre transfer (Auth-ID). Bez neho nie je prevod možný. Každá doménová koncovka má pre prevod svoje vlastné podmienky. Napríklad pri .SK doméne stačí, keď sa obrátite na našu zákaznícku podporu a my zariadime zaslanie Auth-ID na e-mail držiteľa domény. Potom nám Auth-ID prepošlete a my prevod dokončíme.

TTL Time to Live

TTL je parameter, ktorým sa označuje maximálna doba, po ktorú je možné vo vyrovnávacej pamäti (cache) DNS uchovávať dáta - spravidla ide o 24 hodín. Práve nastavenie TTL o.i. určuje, kedy na vašom serveri dôjde k prepísaniu DNS záznamov a tým pádom aj k zmene hostingových služieb.

URL

Unikátny adresa (Universal Resource Locator), ktorá pomocou doménového mena nasmeruje používateľa na konkrétnu webovú stránku (napríklad http://wy.sk).

Určený registrátor

Registrátor pre konkrétne doménové meno, konkrétny kontakt, konkrétne sadu nameserverov alebo konkrétnu sadu kľúčov. Je určený držiteľom alebo technickým kontaktom. Každému registrovanému doménovému menu, kontaktu, sade nameserverov aj sade kľúčov prináleží práve jeden určený registrátor, ktorý je oprávnený meniť a upravovať údaje týchto objektov. Určeného registrátora ľahko zistíte vo WHOIS databáze.

UX design

Odvetvie webového dizajnu, ktoré sa zameriava na zákaznícku skúsenosť (UX = user experience). Cieľom UX dizajnu je zvýšiť o.i. konverzný pomer webu a zákaznícku lojalitu k danej značke pomocou prístupnosti a vizuálnych a interaktívnych prvkov. Princípy UX dizajnu stavajú na užívateľskom výskume, psychológii predaja, webovej analytike a správaní ľudí na webe.

VDS (virtuálny dedikovaný server)

Server, ktorý funguje prakticky rovnako ako dedikovaný server, ale jeho obstaranie je výrazne lacnejšie. Táto technológia umožňuje úplnú virtualizáciu, teda rozdelenie servera na niekoľko virtuálnych strojov, ktoré môže zákazník plne administrovať aj konfigurovať. Činnosť jednotlivých serverov je oddelená a virtuálne prostredie sa v podstate nelíši od skutočného dedikovaného servera.

VMS (virtuálny managed server)

Ako VMS sa označuje vzdialený server v datacentre, ktorý jeho prevádzkovateľ prenajíma pre účely hostingu. VMS zdieľa jedno fyzické zariadenie (server) s ďalšími virtuálnymi manažovanými servermi. O zabezpečenie a funkčnosť VMS sa stará prevádzkovateľ datacentra. VMS využijete pri projektoch, ktoré majú vyššie výpočtové nároky (napríklad prevádzka veľkého e-shopu alebo webovej aplikácie), než aké dokáže poskytnúť bežný zdieľaný hosting.

virtuálny server

Spôsob prepojenia niekoľkých počítačov prostredníctvom verejnej počítačovej siete, vďaka ktorému spolu môžu komunikovať, ako keby boli prepojené v rámci jedinej privátnej (a teda dôveryhodné) siete. Pri nadväzovaní spojenia sa totožnosť oboch strán overuje pomocou digitálnych certifikátov, všetka komunikácia je šifrovaná, a preto môžeme takéto prepojenie považovať za bezpečné.

Webhosting

Prenájom priestoru na cudzom serveri, kde sú uložené všetky súbory pre webové stránky. Prenajímateľ servera sa tiež nazýva poskytovateľom webhostingu. Pokiaľ chcete mať na internete svoje webové stránky, musíte ich umiestniť na nejaký server. Aby ste sa ale dostali k samotnému obsahu webovej prezentácie, je potrebné mať zaregistrovanú internetovú doménu. Súčasťou webhostingu býva technická podpora pre zákazníkov, ktorú využijete v prípade riešenia problémov.

Webová prezentácia

Druh jednoduchej internetové stránky, na ktorej môžete prezentovať napríklad svoje služby, firmu, udalosť alebo produkt.

WHOIS

Označenie pre databázu (angl. Who is? Kto je?), ktorá slúži na evidenciu údajov o držiteľoch internetových domén a IP adries. Každý správca národnej TLD vedie vlastný WHOIS server. V Slovenskej republike spravuje verejnú WHOIS databázu o všetkých .SK doménach SK-NIC. Nájdete tu údaje o majiteľoch jednotlivých domén, identifikátory kontaktov aj NS setov.

Widget

Ide o vizuálny interaktívny prvok, ktorý sprostredkováva prístup k rôznym aplikáciám a funkciám. Vo WordPress môžete prostredníctvom widgetu pridať do bočného panelu napríklad formulár pre zber e-mailov, kalendár alebo galériu fotografií, bez toho aby ste vedeli programovať.

Wi-Fi

Technológia bezdrôtového prenosu dát vo frekvenčnom pásme, ktoré Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebslovenský vyhlásil za nelicenčné. Skratka Wi-Fi pochádza z anglického súslovia Wireless Fidelity a vznikla podľa vzoru Hi-Fi (High Fidelity).

Windows

Windows je označenie pre niekoľko rôznych operačných systémov od spoločnosti Microsoft. Všetky operačné systémy Windows majú, na rozdiel od operačných systémov na báze Unix, vždy grafické rozhranie. Aktuálnymi operačnými systémami Windows pre vaše počítače sú Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. aktuálnymi operačnými systémami pre webové servery sú Windows Server 2012, Windows Server 2016 a Windows Server 2019.

Wordpress

Redakčný systém, ktorý umožňuje jednoduchú správu všetkého obsahu webových stránok pomocou aplikácie, a to aj bez znalosti programovania. Možno ho využiť na účely firemnej prezentácie, osobného blogu alebo e-shopu. Nemusíte vedieť tvoriť webové stránky pomocou jazykov HTML, SQL, PHP a ďalších, jednoducho píšete a vkladáte obrázky, podobne ako v textovom editore. K tvorbe a úprave webových stránok tak stačí internetový prehliadač vo vašom počítači.

Zóna domény zónový súbor

Obsahuje jednotlivé DNS záznamy, ktoré určujú, na aké servery domény smerujú. Zóna domény je nevyhnutná pre správny chod každej domény a je vždy uložená na príslušných DNS serveroch domény.

Žiadateľ

Fyzická alebo právnická osoba podávajúca žiadosť o registráciu doménového mena.

Najdite si svoju doménu

Domény, na aké si spomeniete – do 3 minút